Eğitim Detayları

Android ile Mobil Programlama


Kurum: İBB Meslek Fabrikası
Tarih: 12/04/2021
Yer: İBB Meslek Fabrikası / Halkapınar
Açıklama:
Kursun amacı: Android ile Mobil Programlama kurs programını bitiren bireyin; Java yazılımları geliştirmek için gerekli olan NETBEANS IDE'nin ve JDK'nın kurulumunu yapması, Java standartlarına göre temel komutları kullanması, Java ile sınıf, nesne, paket ve kalıtım yapılarını kullanması, Android ve uygulama geliştirme ortamı işlemlerini yapması, Eclipse kullanarak kullanıcı ara yüzü tasarlaması, Java ile intentleri kullanması, Android'de dosya işlemlerini yapması, Android ile Sqlite veritabanı İşlemlerini yapması, Android ile internet, arka plan ve servis işlemlerini gerçekleştirmesi, Android ile harita ve konumlandırma işlemlerini yapması, Android uygulamalarını yayınlaması amaçlanmaktadır.


 • JAVA İLE YAZILIM GELİŞTİRME

 • JAVA DİLİNİN KULLANIMI

 • JAVA İLE NESNEL PROGRAMLAMA

 • ANDROİD İLE UYGULAMA GELİŞTİRME ORTAMI

 • ECLİPSE İLE ARA YÜZ HAZIRLAMA

 • JAVA İLE İNTENTLER

 • ANDROİD'DE DOSYAYÖNETİMİ VE TERCİHLER

 • ANDROİD İLE SQLİTE VERİTABANI İŞLEMLERİ

 • ANDROİD İLE İNTERNET, ARKA PLAN VE SERVİS İŞLEMLERİ

 • ANDROİD İLE HARİTA VE KONUMLANDIRMA SERVİSLERİ

 • ANDROİD UYGULAMALARINI YAYINLAMAİstihdam alanları: Bu eğitime katılanlar; microkontrolör programlama, PLC programlama yapan endüstriyel elektronik ve otomasyon sistemleri alanında hizmet veren firmalarda çalışabilirler.


Eğitim Süresi: 192 saat


Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 den fazla


Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.


Kurs Katılım Şartları: En az orta okul mezun olmak. 16 yaşını tamamlamış olmak. Sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak.


Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri

Başvur

Çiğli Belediyesi Sosyal Medya Hesaplarımız