Eğitim Detayları

Eğitim Adı: Elektrik Motorları ve Sürücüleri


Kurum: İBB Meslek Fabrikası
Tarih: 21/07/2020
Yer: İBB Meslek Fabrikası / Halkapınar
Açıklama:
Kursun amacı: Katılımcıların temel düzeyde elektrikte iş güvenliği, elektrik devresini oluşturan bileşenler, elektriğin temel kanunlarından Ohm ve Kirchoff Kanunları ve elektrikte temel büyüklükler; akım, gerilim, direnç, güç, güç katsayısı vb büyüklükleri tanıması, ölçmesi ve hesaplaması , temel düzeyde Doğru Akım, Üniversal ve Asenkron motorların yapısı ve çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olması, bu motorların bağlantılarını yapabilmesi ve bu motorlara direk veya bir sürücü ile yol verebilmesi, yön kontrolü, hız kontrolü vb uygulamaları yapabilmesi amaçlanmaktadır.

Kursun Programı:


 • Temel iş sağlığı ve güvenliğinin dünya ve ülkemizde gelişimi

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun iş hayatına getirdiği yenikler ve risk analizi kavramı

 • Elektrikte iş sağlığı ve güvenliğinin alınmasında kullanılan gereçler ve çalışma prensipleri

 • Temel elektrik devresinin bileşenleri ve akım gerilim direnç kavramları ve ölçülmesi, Ohm Kanunu

 • Seri devreler ve Kirchoff Gerilimler Kanunu

 • Paralel devreler ve Kirchoff Akımlar Kanunu

 • Alternatif akımda omik, endüktif ve kapasitif alıcıların davranışı

 • Alternatif akımda güç, güç katsayısı ve iş ölçme uygulamaları, Wattmetre, Cosfimetre ve Sayaçlar

 • Elektrik enerjisi üretiminde temel prensipler, elektrik santralleri ve üç fazlı alternatif akımın üretilmesi uygulaması

 • Elektrik makinelerine genel bakış ve sınıflandırılması (Doğru akım, alternatif akım makineleri ve transformatörler)

 • Doğru akım motorlarının yapısı ve çalışma prensibi

 • Doğru akım şönt, seri ve kompunt motorlarının devreye bağlanması, yol verme, hız ve dönüş yönü kontrolü uygulamaları

 • Üniversal motorların yapısı çalışması, kullanım alanları ve devreye bağlanması yol verme, hız ve dönüş yönü kontrolü uygulamaları

 • Üç fazlı asenkron motorların döner alan teorisi, hızı ve dönüş yönünün değiştirilmesi yöntemleri

 • Bir fazlı fazlı asenkron motorların döner alan teorisi, hızı ve dönüş yönünün değiştirilmesi yöntemleri

 • Elektromekanik kumanda sistemlerinde kullanılan devre elemanlarının tanıtılması ve çalışma prensipleri

 • Üç fazlı asenkron motorların bir yerden ve çok yerden çalıştırılıp durdurulması uygulaması

 • Üç fazlı asenkron motorlara kesik sürekli olarak çalıştırılması uygulaması

 • Üç fazlı asenkron motorların çift yönlü çalıştırılması uygulaması

 • Üç fazlı asenkron motorlara yıldız/üçgen yol verme uygulaması

 • Bir fazlı asenkron motorların tek yönlü çalıştırılması uygulaması

 • Bir fazlı asenkron motorların çift yönlü çalıştırılması uygulaması

 • Basit elektromekanik devre problemleri ve çözümlenmesi uygulamaları

 • AC motor sürücülerinin bağlantısı ve parametre ayarlarının yapılması

 • Üç fazlı asenkron motorlara AC motor sürücüsü ile yol verme, hız ve dönüş yönü kontrolü uygulamaları


İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler temel düzeyde elektrik devreleri tesis edebilir ve fabrika bakım işlerini başarı ile gerçekleştirebilir, DA motorlarının, Üniversal motorların ve Bir fazlı asenkron motorların bağlantısını yapıp kontrol edebilir, AC motor sürücülerinin güç bağlantısını yapabilir, parametre ayarlarını yaparak üç fazlı asenkron motorları kontrol edebilir. Bu kursu bitirenler yukarıda belirtilen alanlarda istihdam edilebilirler.


Eğitim Süresi: 104 saat


Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 ile 16 kursiyer.


Belge: Yapılan değerlendirmelerde yeterli görülen başarıyı ve aranan oranda devam koşulunu sağlayabilen kursiyerlere Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından onaylanan sertifika verilir.


Kurs Katılım Şartları: 15 yaşını doldurmuş olup, mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.


Kurs ve Uygulama Yeri: Ege Üniversitesi - Ege Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı Laboratuarları Bornova Kampusu/İZMİR

Başvur

Çiğli Belediyesi Sosyal Medya Hesaplarımız